Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Autyzm Grudziądz

Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

ŚWIAT PRZYJAZNY DLA OSÓB CIERPIĄCYCH NA AUTYZM

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, wypływającym na zdolności osoby chorej do komunikowania się i współdziałania z innymi. To zaburzenie ze spektrum, co oznacza, że zakres objawów i ich nasilenia jest bardzo szeroki, a każdy cierpiący na ASD (spektrum zaburzeń autystycznych), może wykazywać inne symptomy choroby.

Niektóre osoby z autyzmem funkcjonują bardzo dobrze i są w stanie żyć samodzielnie, podczas gdy inne mogą potrzebować przy tym znacznego wsparcia. To, co łączy większość osób z ASD to unikalne spojrzenie na świat i własna interpretacja zjawisk i wydarzeń życia codziennego. Zaburzenie to, choć u każdego objawia się inaczej, może skutkować także nadwrażliwością na zapachy i smaki, brakiem kontroli nad emocjami, czy też schematyczną reakcją na dane sytuacje.

Osoby cierpiące na autyzm często padają ofiarą dyskryminacji przez społeczeństwo. Jest to szczególnie widoczne wśród dzieci w wieku szkolnym, które ze względu na brak edukacji w tym zakresie, błędnie odbierają zachowania swoich rówieśników zmagających się ze spektrum autyzmu. Z tego względu, tak ważne jest szerzenie wiedzy w tym zakresie i pomoc w stworzeniu świata przyjaznego dla osób z ASD.

Świat przyjazny dla osób cierpiących na autyzm
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z OSOBĄ ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Zaburzenia komunikacji u osób z ASD​

Zaburzenia komunikacji
u osób z ASD

Spektrum zaburzeń autystycznych najczęściej rozpoznać można po trudnościach z komunikacją i interakcją społeczną u osoby diagnozowanej. Unikanie kontaktu wzrokowego, nieadekwatna mimika twarzy, czy brak reakcji na zadane pytanie to tylko niektóre z objawów świadczących o chorobie. Wiele osób z autyzmem nie potrafi rozpoznać uczuć drugiej osoby, stroni od ludzi, a w niektórych okolicznościach reaguje płaczem lub agresją, pomimo tego, że sytuacja, w której się znaleźli, była zupełnie neutralna i bezstresowa.

Ważne jest, by w czasie rozmowy być spokojnym i mówić prostym językiem. Osoby z ASD mogą mieć problemy z interpretacją, dlatego staraj się nie używać przenośni, sarkazmu i ironii. Trzymaj się tematu i zachowaj dystans, jeśli usłyszysz niemiły komentarz w swoim kierunku – sprawienie Ci przykrości na pewno nie było celem osoby cierpiącej na autyzm. Zamiast się denerwować, możesz spróbować wytłumaczyć, dlaczego jej słowa były dla Ciebie krzywdzące.

Przed komunikacją z osobami ze spektrum autyzmu stoi wiele wyzwań. Kluczowym aspektem jest zrozumienie istoty całego zaburzenia i świadomość, że osoba chora nie robi nic celowo. To autyzm kieruje jej zachowaniem i dyktuje, jak ma reagować na dane sytuacje.
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Oto kilka sposobów, w jaki możesz pomóc w tworzeniu świata bardziej przyjaznego dla osób z autyzmem

 • Edukuj siebie i innych na temat autyzmu​
 • Upominaj się o prawa osób z autyzmem​
 • Wspieraj organizacje, które służą osobom z autyzmem
 • Zachowuj się z szacunkiem i zrozumieniem wobec osób z autyzmem
 • Twórz środowiska integracyjne dla osób z autyzmem
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Co warto wiedzieć na temat autyzmu?

Jak lepiej zrozumieć osobę z autyzmem?

Jeśli masz bliską osobę ze spektrum autyzmu, możesz czasem mieć wrażenie, że znajdujesz się na całkowicie nieznanym terytorium. Zrozumienie ASD i jego objawów może pomóc Ci stać się lepszym wsparciem dla osoby chorej.

Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

 • Osoby z autyzmem często myślą inaczej, niż osoby neurotypowe. Choć w większości przypadków to zaleta, może także stanowić spore wyzwanie. Przykładowo, osoba z ASD może być bardzo bezpośrednia i odbierać wszystko w sposób dosłowny, przez co nie jest w stanie zrozumieć sarkazmu, a to bywa kłopotliwe i prowokuje niemiłe sytuacje. Z drugiej jednak strony, jej unikatowe spojrzenie na świat sprawia, że często widzi szczegóły, których nikt inny nie dostrzega.
 • Autyzm przyczynia się do upośledzenia zdolności komunikacyjnych osoby chorej – czasem w większym, a czasem w mniejszym stopniu. Oznacza to, że nie zawsze potrafią one od razu odczytać nasze intencje i zrozumieć przekazywany komunikat. Z tego względu warto w pierwszej kolejności lepiej poznać osobę ze spektrum, by zrozumieć jej styl komunikacji i móc się do niego dostosować.
 • Osoby ze spektrum autyzmu często postrzegane są jako niezdolne do tworzenia więzi emocjonalnych z drugim człowiekiem. Jest to błędne przekonanie, ponieważ każdy przypadek jest inny, a bycie osobą nie – neurotypową nie przekreśla możliwości posiadania uczuć. Osoby z autyzmem również kochają i chcą być kochane.
Jak lepiej zrozumieć osobę z autyzmem?​
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

ŚWIAT Z PUNKTU WIDZENIA OSOBY Z AUTYZMEM

Jak może zachowywać się osoba z ASD?​

Jak może zachowywać się osoba z ASD?

 • Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat niż osoby neurotypowe. Z tego względu mogą rzucać różne, nietypowe uwagi, dostrzegać szczegóły, których inni nie widzą, a nawet przeinaczać znaczenie prostych komunikatów.
 • ASD często powoduje zaburzenia sensoryczne u osoby chorej. Niektóre osoby z autyzmem wykazują dużą wrażliwość na dźwięki, faktury i światło, a  w niektórych przypadkach, również na konkretne zapachy i smaki.
 • Wiele osób ze spektrum autyzmu wykazuje tendencję do popadania w ścisłą rutynę, bez której nie może normalnie funkcjonować. Dotyczy to także określonej, schematycznej reakcji na dane sytuacje.
 • Osoby z autyzmem często lubują się w rzeczach, które powszechnie uważane są za nietypowe. Przykładowo, mogą interesować się dinozaurami lub pociągami, a nawet stać się ekspertami w tej dziedzinie.
 • Wrażliwość na dotyk to jeden z objawów, który występuje u licznej grupy ludzi z ASD. Takie osoby unikają bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, niekiedy reagując gwałtownie, gdy ktoś naruszy ich strefę komfortu.
 • Osoby ze spektrum autyzmu to wyjątkowe jednostki, które wymagają przede wszystkim zrozumienia. Ich zachowania mogą być bardzo zróżnicowane, ponieważ objawy u każdego są inne. Nie można wszystkich osób cierpiących na ASD wrzucać do jednego worka i oczekiwać od nich jednakowych reakcji.
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Jeśli masz pytania to skontaktuj się z nami

Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA JAKO POMOC W LECZENIU AUTYZMU

Leczenie autyzmu

Ponieważ autyzm jest trwałym zaburzeniem pracy mózgu, niemożliwe jest jego pełne wyleczenie. To wczesne rozpoznanie, prawidłowo postawiona diagnoza i odpowiednio dobrana terapia są kluczowe do zagwarantowania osobom z ASD optymalnych warunków rozwojowych.

Terapia autyzmu może przybierać różne formy, od nauki codziennych czynności, po ćwiczenie zdolności komunikacyjnych – werbalnych i niewerbalnych. W wielu przypadkach sprawdza się również urozmaicenie standardowej terapii o hiperbarię tlenową – HBOT.

Szereg badań przeprowadzonych przez specjalistów z całego świata wykazał, że tlenoterapia hiperbaryczna jest skutecznym wsparciem w procesie łagodzenia objawów autyzmu. Ponieważ jedną z przyczyn zaburzenia może być niedotlenienie komórek mózgowych, dodatkowa dawka tlenu to dobry sposób, by wesprzeć wszystkie procesy w nich zachodzące.

Leczenie autyzmu
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

JAK HBOT MOŻE POMÓC OSOBOM Z AUTYZMEM?

Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na ASD​

Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na ASD

HBOT, czyli tlenoterapia hiperbaryczna, to zabieg nieinwazyjny, polegający na oddychaniu czystym tlenem w specjalnie do tego zaprojektowanej komorze. Jest w pełni bezpieczny i umożliwia wspólne sesje z bliską osobą, co jest szczególnie ważne dla dorosłych i dzieci ze spektrum autyzmu. Nie ma jednej uniwersalnej metody leczenia ASD, ale niektóre rodziny znajdują nadzieję w hiperbarii tlenowej. Regularne sesje w komorze hiperbarycznej mogą przyczynić się do:

 • poprawy jakości snu
 • zmniejszenia stanu zapalnego w mózgu
 • zwiększenia poziomu energii i lepszej koncentracji uwagi
 • poprawy zdolności komunikacji i umiejętności społecznych.

Ponieważ każda osoba z autyzmem jest inna i inaczej reaguje na różne bodźce i sytuacje, przed rozpoczęciem tlenoterapii hiperbarycznej należy skonsultować się z lekarzem specjalistą, który ma doświadczenie w leczeniu ASD i ustali, czy wybrana metoda jest odpowiednia dla pacjenta.  
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Korzyści z korzystania z terapii hiperbarycznej dla dzieci z autyzmem

Korzyści płynące z terapii hiperbarycznej dla dzieci z autyzmem jest wiele. Najbardziej oczywistą z nich jest zwiększenie dotlenienia mózgu, co może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych, umiejętności społecznych i komunikacji.

 • zwiększony poziom energii
 • poprawę wzorców snu
 • zmniejszenie niepokoju i drażliwości
 • zmniejszenie problemów żołądkowo-jelitowych
 • zwiększoną zdolność koncentracji
 • większa zdolność do
  komunikowania się
 • większa interakcja społeczna
 • lepszy kontakt wzrokowy

Wszystkie te korzyści mogą prowadzić do poprawy jakości życia zarówno dziecka, jak i jego rodziny.