ul. Gen. Józefa Hallera 5 | Grudziądz

Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Autyzm Grudziądz
- terapia z pomocą komory hiperbarycznej

Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Świat przyjazny dla osób cierpiących na autyzm w Grudziądzu

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, wypływającym na zdolności osoby chorej do komunikowania się i współdziałania z innymi. To zaburzenie ze spektrum, co oznacza, że zakres objawów i ich nasilenia jest bardzo szeroki, a każdy cierpiący na ASD (spektrum zaburzeń autystycznych), może wykazywać inne symptomy choroby.

Niektóre osoby z autyzmem funkcjonują bardzo dobrze i są w stanie żyć samodzielnie, podczas gdy inne mogą potrzebować przy tym znacznego wsparcia. To, co łączy większość osób z ASD to unikalne spojrzenie na świat i własna interpretacja zjawisk i wydarzeń życia codziennego. Zaburzenie to, choć u każdego objawia się inaczej, może skutkować także nadwrażliwością na zapachy i smaki, brakiem kontroli nad emocjami, czy też schematyczną reakcją na dane sytuacje.

Osoby cierpiące na autyzm często padają ofiarą dyskryminacji przez społeczeństwo. Jest to szczególnie widoczne wśród dzieci w wieku szkolnym, które ze względu na brak edukacji w tym zakresie, błędnie odbierają zachowania swoich rówieśników zmagających się ze spektrum autyzmu. Z tego względu, tak ważne jest szerzenie wiedzy w tym zakresie i pomoc w stworzeniu świata przyjaznego dla osób z ASD, również w Grudziądzu.

Autyzm Grudziądz
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE
JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z OSOBĄ ZE SPEKTRUM AUTYZMU?
Autyzm Grudziądz
Zaburzenia komunikacji
u osób z ASD
Spektrum zaburzeń autystycznych najczęściej rozpoznać można po trudnościach z komunikacją i interakcją społeczną u osoby diagnozowanej. Unikanie kontaktu wzrokowego, nieadekwatna mimika twarzy, czy brak reakcji na zadane pytanie to tylko niektóre z objawów świadczących o chorobie. Wiele osób z autyzmem nie potrafi rozpoznać uczuć drugiej osoby, stroni od ludzi, a w niektórych okolicznościach reaguje płaczem lub agresją, pomimo tego, że sytuacja, w której się znaleźli, była zupełnie neutralna i bezstresowa.

Ważne jest, by w czasie rozmowy być spokojnym i mówić prostym językiem. Osoby z ASD mogą mieć problemy z interpretacją, dlatego staraj się nie używać przenośni, sarkazmu i ironii. Trzymaj się tematu i zachowaj dystans, jeśli usłyszysz niemiły komentarz w swoim kierunku – sprawienie Ci przykrości na pewno nie było celem osoby cierpiącej na autyzm. Zamiast się denerwować, możesz spróbować wytłumaczyć, dlaczego jej słowa były dla Ciebie krzywdzące.

Przed komunikacją z osobami ze spektrum autyzmu stoi wiele wyzwań. Kluczowym aspektem jest zrozumienie istoty całego zaburzenia i świadomość, że osoba chora nie robi nic celowo. To autyzm kieruje jej zachowaniem i dyktuje, jak ma reagować na dane sytuacje.
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE
Oto kilka sposobów, w jaki możesz pomóc w tworzeniu świata bardziej przyjaznego dla osób z autyzmem
 • Edukuj siebie i innych na temat autyzmu​
 • Upominaj się o prawa osób z autyzmem​
 • Wspieraj organizacje, które służą osobom z autyzmem
 • Zachowuj się z szacunkiem i zrozumieniem wobec osób z autyzmem
 • Twórz środowiska integracyjne dla osób z autyzmem
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Grudziądz! Co warto wiedzieć na temat autyzmu?

Jak lepiej zrozumieć osobę z autyzmem?

Jeśli masz bliską osobę ze spektrum autyzmu, możesz czasem mieć wrażenie, że znajdujesz się na całkowicie nieznanym terytorium. Zrozumienie ASD i jego objawów może pomóc Ci stać się lepszym wsparciem dla osoby chorej.

Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

 • Osoby z autyzmem często myślą inaczej, niż osoby neurotypowe. Choć w większości przypadków to zaleta, może także stanowić spore wyzwanie. Przykładowo, osoba z ASD może być bardzo bezpośrednia i odbierać wszystko w sposób dosłowny, przez co nie jest w stanie zrozumieć sarkazmu, a to bywa kłopotliwe i prowokuje niemiłe sytuacje. Z drugiej jednak strony, jej unikatowe spojrzenie na świat sprawia, że często widzi szczegóły, których nikt inny nie dostrzega.
 • Autyzm przyczynia się do upośledzenia zdolności komunikacyjnych osoby chorej – czasem w większym, a czasem w mniejszym stopniu. Oznacza to, że nie zawsze potrafią one od razu odczytać nasze intencje i zrozumieć przekazywany komunikat. Z tego względu warto w pierwszej kolejności lepiej poznać osobę ze spektrum, by zrozumieć jej styl komunikacji i móc się do niego dostosować.
 • Osoby ze spektrum autyzmu często postrzegane są jako niezdolne do tworzenia więzi emocjonalnych z drugim człowiekiem. Jest to błędne przekonanie, ponieważ każdy przypadek jest inny, a bycie osobą nie – neurotypową nie przekreśla możliwości posiadania uczuć. Osoby z autyzmem również kochają i chcą być kochane.
Autyzm Grudziądz
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Świat z punktu widzenia osoby z autyzmem

Autyzm Grudziądz

Jak może zachowywać się osoba z ASD?

 • Osoby z autyzmem inaczej postrzegają świat niż osoby neurotypowe. Z tego względu mogą rzucać różne, nietypowe uwagi, dostrzegać szczegóły, których inni nie widzą, a nawet przeinaczać znaczenie prostych komunikatów.
 • ASD często powoduje zaburzenia sensoryczne u osoby chorej. Niektóre osoby z autyzmem wykazują dużą wrażliwość na dźwięki, faktury i światło, a  w niektórych przypadkach, również na konkretne zapachy i smaki.
 • Wiele osób ze spektrum autyzmu wykazuje tendencję do popadania w ścisłą rutynę, bez której nie może normalnie funkcjonować. Dotyczy to także określonej, schematycznej reakcji na dane sytuacje.
 • Osoby z autyzmem często lubują się w rzeczach, które powszechnie uważane są za nietypowe. Przykładowo, mogą interesować się dinozaurami lub pociągami, a nawet stać się ekspertami w tej dziedzinie.
 • Wrażliwość na dotyk to jeden z objawów, który występuje u licznej grupy ludzi z ASD. Takie osoby unikają bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, niekiedy reagując gwałtownie, gdy ktoś naruszy ich strefę komfortu.
 • Osoby ze spektrum autyzmu to wyjątkowe jednostki, które wymagają przede wszystkim zrozumienia. Ich zachowania mogą być bardzo zróżnicowane, ponieważ objawy u każdego są inne. Nie można wszystkich osób cierpiących na ASD wrzucać do jednego worka i oczekiwać od nich jednakowych reakcji.
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE
Jeśli masz pytania - skontaktuj się z nami w Grudziądzu!
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Tlenoterapia hiperbaryczna w Grudziądzu, jako pomoc w leczeniu autyzmu

Leczenie autyzmu - Grudziądz

Ponieważ autyzm jest trwałym zaburzeniem pracy mózgu, niemożliwe jest jego pełne wyleczenie. To wczesne rozpoznanie, prawidłowo postawiona diagnoza i odpowiednio dobrana terapia są kluczowe do zagwarantowania osobom z ASD optymalnych warunków rozwojowych.

Terapia autyzmu może przybierać różne formy, od nauki codziennych czynności, po ćwiczenie zdolności komunikacyjnych – werbalnych i niewerbalnych. W wielu przypadkach sprawdza się również urozmaicenie standardowej terapii o hiperbarię tlenową – HBOT.

Szereg badań przeprowadzonych przez specjalistów z całego świata wykazał, że tlenoterapia hiperbaryczna w Grudziądzu jest skutecznym wsparciem w procesie łagodzenia objawów autyzmu. Ponieważ jedną z przyczyn zaburzenia może być niedotlenienie komórek mózgowych, dodatkowa dawka tlenu to dobry sposób, by wesprzeć wszystkie procesy w nich zachodzące.

Leczenie autyzmu Grudziądz
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE
JAK HBOT MOŻE POMÓC OSOBOM Z AUTYZMEM?
Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na ASD​
Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na ASD
HBOT, czyli tlenoterapia hiperbaryczna, to zabieg nieinwazyjny, polegający na oddychaniu czystym tlenem w specjalnie do tego zaprojektowanej komorze. Jest w pełni bezpieczny i umożliwia wspólne sesje z bliską osobą, co jest szczególnie ważne dla dorosłych i dzieci ze spektrum autyzmu. Nie ma jednej uniwersalnej metody leczenia ASD, ale niektóre rodziny znajdują nadzieję w hiperbarii tlenowej. Regularne sesje w komorze hiperbarycznej mogą przyczynić się do:

 • poprawy jakości snu
 • zmniejszenia stanu zapalnego w mózgu
 • zwiększenia poziomu energii i lepszej koncentracji uwagi
 • poprawy zdolności komunikacji i umiejętności społecznych.

Ponieważ każda osoba z autyzmem jest inna i inaczej reaguje na różne bodźce i sytuacje, przed rozpoczęciem tlenoterapii hiperbarycznej należy skonsultować się z lekarzem specjalistą, który ma doświadczenie w leczeniu ASD i ustali, czy wybrana metoda jest odpowiednia dla pacjenta.  
Komora Hiperbaryczna Grudziądz ZDROWIE

Korzyści z korzystania z terapii hiperbarycznej, dla dzieci z autyzmem w Grudziądzu

Korzyści płynące z terapii hiperbarycznej dla dzieci z autyzmem jest wiele. Najbardziej oczywistą z nich jest zwiększenie dotlenienia mózgu, co może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych, umiejętności społecznych i komunikacji.

 • zwiększony poziom energii
 • poprawę wzorców snu
 • zmniejszenie niepokoju i drażliwości
 • zmniejszenie problemów żołądkowo-jelitowych
 • zwiększoną zdolność koncentracji
 • większa zdolność do
  komunikowania się
 • większa interakcja społeczna
 • lepszy kontakt wzrokowy

Wszystkie te korzyści mogą prowadzić do poprawy jakości życia zarówno dziecka, jak i jego rodziny.